آشنايي با دسته بندی و انواع مگس ها

آشنايي با دسته بندی و انواع مگس ها
آشنايي با دسته بندی و انواع مگس ها

آشنايي-با-دسته-بندی-و-انواع-مگس-ها

 

فهرست:

مقدمه

زیر راسته راست درزان

کوتاه شاخان

شیار دار مگسان

  ساز و كار شنوايي در مگس‌ها

تصاويري از انواع مگس ها

 

 

 

منابع:

 

www.roshd.com

www.irtv.ir

 

 

 

مقدمه

مگسها جزء حشرات به شمار می‌آیند و به زیر رده بال‌داران یا حشرات تعلق دارند و حشرات بال‌دار دارای زایده‌هایی به نام دنباله‌های شکمی و زواید تناسلی هستند مگسها به راسته دو بالان تعلق دارند. دو بالان جانورانی هستند که تعداد رگبالها کم است و بالهای پسین تبدیل به دو اندام کوتاه متورم شده است که هالتر نامیده می‌شود بخشهای مختلف بدن مشخص است و شکم دارای 4 تا 9 بند است و دگردیسی آنها کامل بوده و لاروهای آنها بدون پا هستند و ضمایم دهانی سوراخ کننده و مکنده دارند. این راسته   زیر راسته‌های متعدد است که انواع مگسها را   می‌شود.

 

زیر راسته راست درزان

کوتاه شاخان

شاخکها کوتاه و اغلب سه بندی است.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل